Vždy se můžete spolehnout na Vivienne Westwood a jejího partnera Andrease Kronthalere, že nám připraví nějakou divokou show. Pro tuto sezónu to budou duhové a kovové tkaniny, pokrývky hlavy z hromady slámy a větviček, poloodhalené modely…

Neuškodí si však objasnit, proč Kronthaler stvořil tuto kolekci, a to, co reprezentuje (jsou to symboly kontinentu). Žena v duhovém “rámu” reprezentuje ženu u stánku na trhu, šperky pak označují kombinaci ikonografie z křesťanství a řecké pohanské řecké doby.

Zdroj: FB/Vivienne Westwood Hong Kong
Courtesy of Vivienne Westwood

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood - Spring/Summer 17 - Film